Skulen

Husnes ungdomsskule
Røsslandsvegen 9
5460 Husnes

Tlf. 53 46 13 40

Epost

Skuleruta 2014/2015

Skuleruta for skuleåret 2014/2015 ved Husnes ungdomsskule finn de her.

Felles ordensreglar

Klikk på lenka under for å få tilgong på felles ordensreglar for grunnskulane i Kvinnherad kommune
Klikk her! for "Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulen")

Ymse

Visjon for Husnes ungdomsskule

Inneverande skuleåret har ein arbeid med å utvikla ein ny visjon for skulen vår. Dette har vore eit samarbeid mellom tilsette på skulen, elevar og FAU. Fokuset i dette arbeidet er å gje kvar enkelt elev ei oppleving av å meistra.
Les meir »   31.01.2014

Handlingsplan mot mobbing


Les meir »   11.09.2012

Internkontroll Husnes ungdomsskule


Les meir »   11.09.2012

Søknad om permisjon

Søknadsskjema om fri/permisjon for elevar.
Les meir »   10.10.2012

RSS

Skulen informerer

Skulefrukt

Ordninga om gratis skulefrukt opphøyrer.
Les meir »   18.08.2014

Velkommen til nytt skuleår!


Les meir »   12.08.2014

Skuleruta 2014/2015


Les meir »   22.04.2014

FAU-møte 03.04.2014


Les meir »   02.04.2014

RSS

Yrkes - og utdanningsval

Eksamen

Eksamen våren 2015

Skriftleg og munnleg eksamen våren 2015
Les meir »   21.10.2011

RSS

Helsestasjonen informerer

Trefftid på skulen

Trefftid hos helsesøster/psykisk helsearbeidar
Les meir »   30.08.2013

Helsestasjonen ved ungdomsskulen

Her kjem informasjon frå helsesøter
13.02.2013

RSS

Abonner på nyheter

Din Epost-adresse: